Wandelsport Vereniging

Jong en Vrolijk

Over ons Wandelen Wandeltochten Avond4daagse Andere Activiteiten Wandel Tips

1938

De Wandelsportvereniging Jong en Vrolijk te Utrecht werd op 28 september 1938 opgericht na een afscheiding met een ander grote wandelsportvereniging. Voordat de oorlog uitbracht telde w.s.v. Jong en Vrolijk maar liefst 100 leden. In de Oorlog was het niet mogelijk om te wandelen en na de oorlog ontstond er weer een grote toeloop van nieuwe leden. In de jaren 50 ging het bergafwaarts met w.s.v. Jong en Vrolijk. In 1952 nam dhr. N. (Nico) van de Brink de scepter over van dhr. Heezer die toen voorzitter was en beloofde w.s.v. Jong en Vrolijk uit het slop te halen. Dhr. N. (Nico) van de Brink kon echter niet voorkomen dat het omslaan van het ledenbestand in de jaren 70 zou doorzetten.

1964

Vanaf 1964 organiseert het bestuur van w.s.v. Jong en Vrolijk de laatste avond in Hoograven, dat gebeurde in samenwerking met wijkvereniging Hoograven's Belang. Naarmate de jaren verstreken stuitte dat bij veel deelnemers op bezwaren. In 1978 kwam er een eind aan de samenwerking met de Hoograven's Belang en liep w.s.v. Jong en Vrolijk de laatste avond van de vierdaagse in Utrecht-Noord. Tijdens de eerste avond van de vierdaagse in datzelfde jaar bereikte de organisatie in Hoograven een absoluut dieptepunt, slechts 48 wandelaars kwamen hun startkaarten afhalen bij de startplaats aan de Oude Liesbosweg, terwijl in Utrecht-Noord maar liefst 208 wandelaars van start gingen en het jaar erop 291 startkaarten werden afgehaald wat duidelijk een stijgende lijn aangaf. In 1983 bestond w.s.v. Jong en Vrolijk 45 jaar en tijdens de avondvierdaagse van dat jaar deden de laatste avond 327 wandelaars mee en werd nu ook deelgenomen door maar liefst 4 scholen.

1971

Dhr. N. (Nico) v.d. Brink (voorzitter) heeft de Frans Vianen Bokaal mogen ontvangen tijdens de Algemene Leden vergadering van de Kring Utrecht-'t Gooi en omstreken.

1981

Dhr. W. (Willem) Oostrum (penningmeester) heeft de Frans Vianen Bokaal mogen ontvangen tijdens de Algemene Leden vergadering van de Kring Utrecht-'t Gooi en omstreken.

1983

In 1983, tijdens het 45 jarig bestaan van w.s.v. Jong en Vrolijk, waren er nog maar liefst drie wandelsportverenigingen. Dit waren Op Sterke Benen (OSB), Wij Willen Voorwaarts (WWV) en Uiteraard ook WSV Jong en Vrolijk. Ook wsv Juliana bestond nog wel op papier maar had toen nagenoeg geen leden meer.

Om het wandelen te kunnen bekostigen werd toen dan ook o.a. kranten verzameld en ingeleverd voor recycling wat immers toen nog en aardig centje op kon brengen.

Vanwege deze jubileum is er een comité opgericht die destijds een reeks van activiteiten op touw hebben gezet. Op 11 september 1983 verzamelde de vereniging samen met haar leden en donateurs bij de Zwolsche Algemene (nu GSD) aan de Oudenoord. Vanaf dit vertrouwde verzamelplek waar men altijd verzamelde om naar andere wandelsportverenigingen toe te gaan vertrok men dit maal richting de Efteling voor een gezellige dagje uit.

Op 17 en 18 september 1983 hield het comité een jubileum- wandeltocht waar vanaf 1 uur gestart werd vanaf het Speeltuin Terrein Jong Leven aan de Stauntonstraat 1 te Utrecht.

1988

Ook tijdens het 50 jarig bestaan is een jubileumcomite opgericht en men wederom en dagje na de Efteling vertrokken.

1938

De eerst volgend jubileum dat gevierd werd was ditmaal voor het 60 jarig bestaan. Voor deze jubileum heeft de Feestcommissie diversen bingoavonden en rommelmarkten gehouden. Ook is er toen samen met enkele leden en donateurs gecollecteerd voor Jantje Beton (Nationale Jeugd Collecte Fonds).

Uiteindelijk  heeft op 19 en 20 september 1998 een jubileumtocht plaatsgevonden waarbij een glas met opdruk als herinnering aanwezig was. Ondanks de vele reclame kwam over beide dagen weinig deelnemers, wellicht dat dit kwam door het slechte weer.

Op 4 oktober 1998 was het dan zover. Om een oude traditie voort te zetten zijn wij ook dit keer weer met al onze leden en donateurs op stap geweest met onze vaste vertrouwde busmaatschappij van Rooijen uit Woerden die de vereniging al vanaf het begin dat wsv Jong en Vrolijk bestaat vervoerd en waarbij wij de voormalige baas als chauffeur hebben kunnen bemachtigen. Dit maal ging de busrit richting Amsterdam waarbij wij na een rondvaart met Redderij Lovers  uitstapte vlak bij Artis en daar van een lunch hebben genoten om vervolgens van de dieren te kunnen genieten. Op de terugweg richting huis hebben wij nog met zijn allen gedineerd bij de wegrestaurant in De Meern.

In loop der jaren heeft de vereniging al vanaf Mensa (voormalig studenten eethuis) diversen activiteiten gehad. Vanwege sluiting is de vereniging verhuisd naar het clubgebouw van Speeltuin Jong Leven te Zuilen (heeft niets met onze vereniging te maken) en zijn wij daar met de activiteiten verder gegaan. Enkel activiteiten welke toen werd gehouden zijn, bingo's, kinderbingo's, rommelmarkten, de winterserie, recreatietocht, snerttocht, avondvierdaagse, sinterklaasavond etc.

Per begin november 1998 heeft de vereniging de betrekkingen met speeltuin Jong Leven beëindigd en houdt men tot de dag  van nu haar bingo's, kinderbingo's en rommelmarkten (welke is uitgebreid naar ruim 41 tafels) in gebouw van de Kibra Hacha (zit in het voormalig Biljart Centrum van Zuilen). De eigen tochten en de avondvierdaagse vindt zich plaats in het gebouw van de Geuzenwijk Vereniging aan de Laan van Chartroise (naast het Rietendak School).

2003

In 2003 bestaat de vereniging ondertussen 65 jaar. Om dit enigszins te vieren is ditmaal besloten om in de maand september bij iedere gehouden activiteit de mensen op en klein lekkernijtje te trakteren.

Ook is in deze periode voor het eerst een internetsite gemaakt en gelanceerd. Wij hopen doormiddel van dit medium de mensen op en nog betere manier van dienst te kunnen zijn.

Dit jaar hebben wij tijdens de snerttocht onze routes uitgebreid met de 25 en 32 km. Deze stond nog niet in het landelijk wandelprogramma (LWP) en was dit jaar ook als proef ingepland.

2004

Dhr. N. (Nico) Dokter (penningmeester) heeft de Frans Vianen Bokaal mogen ontvangen tijdens de Algemene Leden vergadering van de regio Utrecht/Flevoland. Deze bokaal wordt jaarlijks aan een persoon, groep, commissie, vereniging etc. uitgereikt welke veel voor de wandelsport in zijn algemeen heeft mogen betekenen. Dit jaar was het voor de 35e keer.

Met onze eigen tochten hebben wij de routes officieel uitgebreid met de 25 en 32 km. en stonden dit jaar dan ook voor het eerst in het landelijk wandelprogramma (LWP).

2005

Vanaf dit jaar maken wij helaas geen gebruik meer van het gebouw "Kibra Hacha". Reden hiervoor ligt in het feit dat dit gebouw eigendom is van st. B.O.E.G. welke namens de gemeente Utrecht een bestuurlijke functie heeft voor de immigranten organisaties welke subsidiekrijgen van de gemeente Utrecht. St. B.O.E.G. wilde per 2005 de huur behoorlijk verhogen met enkele honderden euro's en de bar weer in eigen beheer gaan nemen. Daarnaast konden enkele andere punten pas besproken worden nadat er een nieuw contract was getekend. Dit is voor ons dan ook niet acceptabel en zijn hier dan ook niet mee akkoord gegaan.  

Gelukkig hebben wij een andere onderkomen kunnen vinden bij de duivenvereniging UPV het Noorden. Onze activiteiten zullen vanaf dat moment dan ook plaats vinden in hun gebouw aan de Balderikstraat 139 te Utrecht.

Ook hebben wij per 2005 het lidmaatschapstelsel aangepast na de huidige tijd. Hiermee is het lidmaatschap verlaagd en heeft men meer voordelen voor in de plaats terug gekregen. Vanaf dit moment wordt de kosten voor inschrijving, vervoer etc. bij andere wandelsportverenigingen en organisaties niet meer door ons vergoed maar komt dit voor eigen rekening.  

Tevens zijn wij gestart (eind 2004) met de aanmeldingen bij FreeRecordShop, Bol.com. Klikt men via onze website op de links van deze bedrijven dan kunnen ze hun artikelen bestellen en krijgt onze vereniging een kleine provisie.

Tevens hebben wij ons (eind 2004) aangemeld voor deelname bij de Bingo Sponsorloterij. Hierdoor kan iedereen onze vereniging opgeven als steun-lid.  

Ook het inleveren van cartridges/toners en zelfs oude gsm-toestellen kunnen bij ons worden ingeleverd. Deze laten wij dan door een bedrijf recyclen. Voor het aanleveren hiervan krijgt onze vereniging dan ook een vergoeding.

Daarnaast organiseren wij dit jaar voor de 50e keer de avondvierdaagse. Voor het eerst bieden wij de scholen ook de mogelijkheid om hun inschrijflijsten digitaal in te vullen en door te zenden.

2006

Tijdens de regiovergadering kregen wij een bokaal uitgereikt wegens het 50-jarig bestaan van onze avondvierdaagse.

2007

In februari 2007 organiseerde wij namens de Unox de Hartje Winter Wandeling, hieraan deden er 255 deelnemers aan mee. Vlak ervoor is H.Evers (oud groepsleider) de echtgenoot van onze voorzitster overleden. Kreeg de avondvierdaagse een landelijke logo en sponsors. En organiseerden wij namens de ANWB een wandeltocht (Kampioenloop) in Bilthoven waar zich 990 deelnemers voor aanmelden.

2008

Geheel onverwachts is onze secretaris G.M. (Bertus) Dokter op 65 jarige leeftijd overleden op 4 maart 2008.

Dit jaar kregen wij van de landelijke sponsors enkele jacks, vlaggen, vernieuwde startkaarten etc. voor de Avond4daagse in de nieuwe huisstijl. Ook de KRO-Televisie (Zapp) kwam bij ons langs voor tv-opnamens voor het Avond4Daagse-journaal welk voor het eerst werd uitgezonden. De introductie van deze Avond4Daagse-journaal is afkomstig van onze locatie.

Ook sportfotograaf Wim de Brijne heeft op zeer onverwachte wijzen totaal 204 foto's gemaakt en op zijn site www.wimdebruijne.nl vertoond welk men kan bezichtigen en bestellen.

Dit  jaar bestond ook de KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland 100 jaar (en onze vereniging 70 jaar). Om dit te vieren werd er o.a. in iedere provincie een speciale jubileumwandeltocht georganiseerd. Voor onze provincie Utrecht werd deze op 5 juli door onze vereniging georganiseerd met twee boerenkapellen, springkussen, kinder-rebus-puzzel en een grote verloting met meer dan 350 prijzen. Op 6 juli hielden we onze eigen 70-jarig jubileumtocht met ook de springkussen en een verloting. Beide dagen werden georganiseerd in de binnen ijshal van de Vechtsebanen. Totaal hadden er respectievelijk 905 en 203 deelnemers zich aangemeld.

Ook organiseerden wij dit jaar voor de tweede maal de ANWB Wandeldag in Bilthoven.  (in 2007 heette dit de Kampioenloop) Hieraan hebben zich 1042 deelnemers aangemeld. Door de firma StampotToGo werd aan iedere deelnemer een gratis bakje stampot uitgereikt.

Al met al een bevlogen jaar met veel bijzondere gebeurtenissen.

2009

In 2009 werd onze website voorzien van een andere (verfrissende) achtergrond uitstraling.

Ook dit jaar werd door onze vereniging de Avond4daagse en de ANWB-Wandeldag georganiseerd. Helaas heeft de ANWB eind 2009 richting onze wandelbond laten weten te stoppen met de organisatie van deze landelijke wandeldag.

2010

Met het beëindigen van de landelijke ANWB-Wandeldag hebben wij een doorstart gemaakt en het goede doel Kika hieraan verbonden. In dit jaar hielden we onze 1e Wandeldag voor Kika in Bilthoven.

2011

2012

2013

Vanuit  “George In der Maur- Beter  Lopen Winkel“ te Groenekan werd voor het eerst de “Beter Lopen voor Parkinson” gehouden. Hierbij ondersteund onze vereniging oa in de organisatorische kant van de inschrijving, route’s en verkeersregelaars. Doordat de Beter Lopen Winkel de kosten van organisatie voor haar rekening neemt, kan dus het volledige inschrijfbedrag geschonken worden aan de Parkins Fonds. Uiteraard was dit ook voor ons eventjes wennen omdat er ditmaal rechtstreeks vanuit een schoenenwinkel werd gestart.

2014

Vooruitlopend op de fusie tussen KNBLO-NL en de NWB heeft de Avondvierdaagse een nieuwe logo gekregen.

2015

De KNBLO-NL en de NWB zijn gefuseerd en gaan nu verder onder de naam KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland).

In dit zelfde jaar hebben wij onze geplande Recreatietocht met 1 week uitgesteld vanwege de komst van de Tour de France die dan ook langs ons startlocatie kwam en hierdoor slechtere bereikbaarheid had en wegen zijn afgesloten.  Gelukkig was dit een goede zet. We kregen wat meer wandelaars tijdens deze wandeltocht en vele deelnemers waren content dat ze dat weekend toch nog konden wandelen oa voor training vierdaagse. Bij het vastleggen van de wandeltochten 2016 hebben wij dit zelfde weekend opgegeven en met de positieve geluiden die we dat weekend hebben gehoord hopelijk ook dan weer een succes.

2016