Wandelsport Vereniging

Jong en Vrolijk

Over ons Wandelen Wandeltochten Avond4daagse Andere Activiteiten Wandel Tips


Algemene Informatie:


Wandelsport Vereniging Jong en Vrolijk is een echte Utrechtse vereniging welk op 28 september 1938 is opgericht.

Inmiddels bestaan wij al meer dan 75 jaar en zijn al geruime tijd nog de enige Wandelsport Vereniging in de stad Utrecht.


In de begin jaren was onze vereniging aangesloten bij de NWB. Pas met de oprichting van Wandelkring Utrecht, later Regio Utrecht/Flevoland,  zijn wij aangesloten bij de Wandelsport Organisatie KNBLO-NL (voorheen de NBvLO).


Sinds 1 januari 2015 zijn de KNBLO-NL en de NWB (op de SGWB Utrecht na) gefuseerd en dragen nu de naam KWBN (Koninklijk Wandel Bond Nederland)


Onze activiteiten bevinden zich vooral in de Utrechtse wijken Zuilen, Ondiep en Overvecht. Maar uiteraard zijn onze activiteiten ook voor anderen, die niet in deze wijken wonen, toegankelijk.


De wandelsport behoort tot de meest laagdrempelige beweegactiviteit welk door bijna iedereen wel beoefend kan worden. Daarbij kan dit ook goed zijn voor de conditie, gezondheid en  sociale contacten.